Caawimaad Qaamuus Tusiyaha qaybaha ereyada guud Tijaabi! Waxa diyaariyay about the Hungarian-Somali dictionary

Hungariyan-Soomaali qaamuus
tusiyaha qaybaha guud
© 2013 László Joachim, Muhyadin Hussein Tukale

Habayn

tisztít [ficil]

tisztít valamit
tisztítani, tisztítottam/tisztított
nadiifin
clean

Ereyeda la xidhiidha (tevékenységek otthon, tisztaság - wax qabadyada guriga, nadaafada) Guud ahaan ereyada la xidhiidhaReformed Mission Centre, Waaxda Qoxootiga, Qaybtiisa Is Dhexgalka Iskuulka (Iskolai Integrációs Program) ayaa lagu diyaariyay qaamuuskan.
Waxana diyaariyay macalin (László Joachim) iyo ardaygiisa (Muhyadin Hussein Tukale).
Mashruuca waxa fangareeyay European Refugee Fund.
EMA
Készült az Európai Unió Európai Menekültügyi Alapjának támogatásával. http://www.solidalapok.hu

László Joachim – Muhyadin Hussein Tukale (2013): Hungariyan – Soomaali qaamuus, tusiyaha qaybaha guud. / Magyar – szomáli szótár (szomáloknak). Fogalomköri mutatóval. Budapest: RMK - Waaxda Qoxootiga.


Ku diyaariyaha aalada matoorka (kombiyuutarka): MorphoLogic MorphoLogic